donderdag 18 april 2013

Workshop 'Cultuur om de hoek' op cultuureducatiedag 17 april in Zaandam


Na een korte inleiding over het project ‘Cultuur om de hoek’ bogen de aanwezige ICC ‘ers zich over de vragen die zij zouden stellen aan partners uit de amateurkunst waarmee ze samen willen werken. De vragen lagen op organisatorisch, pedagogisch/didactisch en inhoudelijk vlak.
Hieronder de vragen en enkele tips:
Organisatorische vragen
-          Welke materialen heeft u nodig?
-          Welke kosten maakt u? Geef duidelijk het beschikbare budget aan.
-          Hoeveel kinderen kunnen er deelnemen?
-          In welk tijdsbestek kunt u samen met de kinderen een product realiseren?
-          Heeft u thuis een plek waar u groepjes kinderen kunt ontvangen?
-          Heeft u een bewijs van goed gedrag?
-          Kunnen we de afspraken vastleggen voor structurele toepassing?

Pedagogisch/didactische vragen
-          Welke taakverdeling spreek je van te voren af?
-          Kunt u uw activiteit aanpassen aan het niveau van de groep?
-          Heeft u ervaring met kinderen?
-          Bent u in staat om kinderen te instrueren?
-          Welke leeftijdsgroep is het geschikst voor de activiteit?
-          Wat is de opbouw van de les?
-          Kunt u iets met het speciaal onderwijs?

Inhoudelijke vragen
-          Wat kunt u voor een school doen?
-          Wat heeft u te bieden? Heeft u ook aanschouwelijk materiaal, een collectie?
-          Een duidelijk omschreven vraag stellen; bv zou je de musical kunnen filmen?
-          Vragen aan een muzikant bijvoorbeeld: Welk instrument bespeel  je? Kun je iets met ritmiek of andere muzikale aspecten?
-          Kan de school zelf verder nadat de amateurkunstenaar vertrekt?
-          Kan de school de activiteit combineren met de andere kunstvakken?
-          Wilt u meedenken over de uitwerking?

Tips
-         Gebruik de informatieavond voor de ouders aan het begin van het schooljaar om verborgen talenten van ouders op te sporen. Denk daarbij niet alleen aan hun beroep maar ook aan hun hobby’s.
-         Denk ook aan grootouders, bijvoorbeeld breiende omakring, techniekles met grootvaders. Eventueel koppelen aan goede doelen van de school.
-          Denk ook aan oud-leerlingen.

 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten