maandag 10 juni 2013


Illustreren
Hallo, wij zijn Floor en Esther, ICC’ers van Mozarthof in Hilversum, school voor Zeer Moeilijk Lerenden. Wij doen mee aan de pilot ‘Cultuur om de Hoek’ en hebben gekozen voor een samenwerking met een illustrator, aangezien ons culturele jaarthema ‘Literair’ is. We zijn het hele jaar al bezig met het thema Literair, en hebben aandacht besteed aan allerlei vormen van literatuur, maar illustreren stond nog op ons verlanglijstje. Voorafgaand aan het culturele jaarthema ‘Literair’ hadden we doelen opgesteld, waaronder de volgende:

•             Leerlingen kunnen navertellen wat er gebeurt in het verhaal, gedicht
•             Leerlingen weten hoe een boek tot stand komt
•             Leerlingen maken kennis met het begrip ‘illustrator’ en kennen de functie hiervan
•             Leerlingen kunnen een mening vormen en uiten over illustraties die bij een verhaal of
en gedicht horen


Het project ‘Cultuur om de Hoek’ gaf ons de gelegenheid om aan bovenstaande doelen te werken!

Voor ons project ‘Illustrator in de klas’ zochten wij een amateur illustrator uit de buurt. Dit bleek nogal lastig te zijn. Er zijn niet zoveel illustratoren die zichzelf als amateur beschouwen. Het woord ‘amateur’ heeft een negatieve bijklank.  Alsof je het dan niet zo serieus hoeft te nemen. We hebben geprobeerd contact te leggen met het Grafisch Atelier,  en de tekendocent van het  plaatselijke centrum voor Kunst en Cultuur, maar we kregen weinig tot geen respons.  De vraag om een amateurkunstenaar  leek  af te schrikken. Zou het zo gevoelig liggen? Want wanneer ben je nou een amateur, en wanneer ben je nou professional? Wij hielden in overleg met de projectleider van Cultuur om de Hoek als richtlijn aan: als je er niet van kan leven, ben je amateur. Maar ook dat schepte nog niet voldoende helderheid.

Uiteindelijk hebben we via die bibliotheek in Hilversum een illustrator gevonden, die haar boterham er niet mee verdient. Maar dat betekent zeker niet dat ze geen verstand van zaken heeft! Tony heeft samen met compagnon Els veel ervaring op het gebied van tekenen, schilderen en  illustreren. Daarnaast hebben beide dames veel ervaring op het gebied van lesgeven aan verschillende doelgroepen. Dus we zijn met ze in gesprek gegaan.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten