dinsdag 16 april 2013


Christa Kroder, ICC'er van de Zevenhoeven in Heemskerk voert 2 projecten uit in het kader van Cultuur om de hoek:

1. “Verbindende kunst op de Zevenhoeven.”

Aanleiding van het project is  om verbinding te leggen tussen de mozaïeken  gemaakt met de leerlingen van de school, uit thema erfgoed:  oorsprong Zevenhoeven, en de sociale sofa van Stichting Welschap. En een totempaal die gemaakt is door  amateurbeeldhouwer/ouder van onze school.

Uitgangspunt: Een sociale ontmoetingsplek creëren . In samenwerking met amateurkunstenaars/kunstenaars/ouders,en  de buitenschoolse opvang die in ons gebouw zit .

Een plek die gedeeld wordt, door zowel de leerlingen van de basisschool als de kinderen van de naschoolse  opvang
 
Start: “Brainstormen”  met  de amateur/ kunstenaars, wat is er mogelijk  en hoe kunnen we  samen met de kinderen  hier  vorm aan geven.

Idee: Een buiten theater; “ Amfitheater”

Volgende stap:

Contact leggen met Welschap, plan voorleggen,  wat kan hun rol hierin zijn?  En willen ze samenwerken?

Een overleg moment volgt, het plan wordt toegelicht, en afspraken worden gemaakt.

Welschap (B.S.O.) is enthousiast!!  En wil hier zeker een rol in spelen.

Een ontwerp voor het  buiten theater ( ontmoetingsplek ) krijgt  vorm.

De leerkracht van groep 6  wordt gevraagd om samen met de klas straks  dit project  te gaan realiseren.
 
Wordt vervolgd………..

 
 Het ontwerp voor het nieuwe mozaïek onderdeel.

2. Kasteeltuin Assumburg

Aanleiding: Een bijeenkomst  belegt door de Stichting Vrijwilligers kasteeltuin Assumburg voor de scholen uit de regio, met  het doel om de scholen en hun leerlingen te betrekken bij verdere uitbouw van de tuin.

De Stichting lijkt het zinvol als zij bij het onderwijs kunnen aansluiten , om de leerlingen kennis te laten maken met de tuin en de geschiedenis van het kasteel en de tuin met al zijn facetten.

Idee :              Leskisten te ontwikkelen rond de kasteeltuin Assumburg, die voor alle scholen uit de regio toegangbaar zijn, voor de groepen 1 t/m 8.

                       De ideeën die tijdens de bijeenkomst naar boven kwamen zijn mee genomen in de ontwikkeling van de lessen.

Start:
Cultuurwerkgroep Zevenhoeven:  Een opzet maken voor leskisten Kasteeltuin Assumburg.
Contact leggen en idee uitwisselen met  de Vrijwilligers groep kasteeltuin Assumburg.
Contact leggen met de Cultuurbrigade Heemskerk: vragen om samenwerking ,contacten met alle scholen,  en beheer van de leskisten.

Tot zover de ontwikkeling van  cultuur om de hoek ………..Kasteeltuin Assumburg!

 
 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten